Práce s dobrovolníky

Údržba a péče o chráněná i nechráněná území je prováděna průběžně pracovníky Českého svazu ochránců přírody Kněžice. Nebyla by však možná bez pomoci dobrovolníků - zejména studentů z okolí, z Vysočiny, ale také z jiných koutů České repuliky (především z Brna a Prahy). Dobrovolníci pomáhají ZO ČSOP Kněžice již od roku 1984. Každoročně proběhnou 3 velké tradiční brigády, kterých se zúčastní přes 40 dobrovolníků a odpracuje se přibližně 1000 hodin. "Na pomoc jarní přírodě" a "Na pomoc podzimní přírodě" jsou víkendové akce, letní "Kosení" je mezinárodní dvoutýdenní pobyt. Na těchto akcích jde především o práci na podmáčených rašelnných loukách a bývalých pastvinách v okolí sídla ZO ČSOP Kněžice, a to v PR Na Podlesích (1,9 ha) u Hrutova, v PP Urbánkův palouk (1,8 ha) mezi Novou Brtnicí a Radonínem a v PP Kamenný vrch (3,2 ha) nedaleo Heraltic. Péče o tyto chráněné území s výskytem ohrožených rostlinných druhů je péčí o přírodní dědictví, které nám (stejně jako dědictví kulturní) zanechali naši předkové. Kosení mokrých luk s prstnatci (vstavači) májovými, vrbou rozmarýnolistou, vachtou trojlistou či tolijí bahenní je prováděno ručně a částečně lehkou tlačnou sekačkou. Po kosení následuje sušení a odvoz sena z území. V PR Na Podlesích e navíc na podzim odstraňují nálety olší. Údržba PP Kamenný vrch s výskytem kriticky ohroženého hořečku českého má za úkol uchovat ráz pastviny, proto je nutné prořezání a odstranění náletových stromů a keřů, kosení a hrabání stařiny.Druhé kosení Opatovských strání

Spolupráce ZO ČSOP Kněžice s TJ Sokol Opatov a městysem Opatov by měla pokračovat i po skončení loňského pilotního projektu " Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě" podpořeného Nadací VIA. Pracovníci ZO ČSOP Kněžice se již 3 roky starají o bývalou obecní pastvinu za Opatovem směrem na Kněžice a stejně tomu bude i letos. Loni se nám podařilo zapojit veřejnost do opravy kamenné zídky u kaple sv.Anny, ale byli jsme neúspěšní v zapojení občanů do péče o přírodně cennou lokalitu Opatovských strání. Druhým pokusem bude červnová sobota 11.6.2011, kdy se chystáme od ranních hodin pokosit alespoň část této lokality. Zveme proto všechny občany Opatova a okolních obcí i zájemce o přírodu Opatova na tuto dobrovolnickou akci v rámci osvětové kampaně "Podpora biodiverzity na Českomoravké vrchovině" podpořené SFŽP a MŽP. Občerstvení bude zajištěno. Pozvánku naleznete v příloze.

Voláme všechny dobrovolníky na pomoc jarní přírodě

Tradiční jarní víkendovka pro dobrovolníky plná pohybu a užitečné práce na přírodně cenných místech Vysočiny se blíží. Letos se dobrovolníci ze všech koutů ČR sjedou v pátek 10.6.2011 a mohou zůstat až do neděle 12.6.2011. Zábava je zajištěna nejen na lokalitách Pozemkového spolku Chaloupky, ale také mezi ovečkami a ostatním zvířectvem na statku ČSOP Kněžice. Všichni, kdo máte rádi přírodu, práci na čerstvém vzduchu, přátelský a vždy veselý kolektiv, večerní posezení s hudbou, dobrým jídlem a pitím a toužíte po nevšedních zážitcích či smysluplné činnosti, přijeďte za námi do Zašovic. Pozvánku najdete v příloze.

Voláme dobrovolníky do zbroje! Tedy do Vladislavi!

Tradiční pastviny v okolí Vladislavi jsou v rámci regionu výjimečně hodnotné z hlediska ochrany přírody. Přitom tyto pastviny rychle degradují a mizí (zarůstají křovím a třtinou křovištní, jsou zalesňovány, ustupují zástavbě). Přírodní hodnota klesá a přitom mizí celá řada chráněných a ohrožených rostlin a živočichů, jejichž výskyt je dnes v rámci Vysočiny výjimečný (a v některých případech i v rámci ČR). ZO ČSOP Kněžice se snaží o praktickou ochranu části plochy pastvin. Je potřebné ukázat, že pastviny nejsou jen kusem pozemku, který v moderní době ztratil smysl, ale že toto unikátní území, které mají obyvatelé Vladislavi za humny, má svou hodnotu a využití i dnes. Přidte nám tedy ještě do polovny dubna pomoci (kdykoliv) vyřezávat nálety dřevin a křoví. Pomůžete výjimečným živočichům a rostlinám, které nemají v tomto regionu obdoby. Ozvěte se nám, prosím, na tel: 721 321 281 nebo adresu vaclav.krivan@chaloupky.cz. Děkujeme.

Péče o step v Týnském údolí v Třebíči zahájena

Dne 19.3.2011 proběhla akce "Jarní řádění na stepi". Pořadatelem této akce pro širokou veřejnost byla ZO ČSOP Kněžice a Třebíč ve spolupráci MěÚ města Třebíče. Záměrem této akce bylo vyřezávání náletových dřevin na svažitém pozemku naproti Židovskému hřbitovu v Týnském údolí - stepi, která v současné době zarůstá nálety jasanů,akátů, trnek atd. Součástí této akce bylo seznámení veřejnosti s důvodem tohoto záměru a pozvání na jarní vycházku po přírodně zajímavých lokalitách v Třebíči. Termín bude upřesněn ( přelom dubna, května).

Naši dobrovolníci nás opět nezklamali

Máme za sebou další povedenou podzimní víkendovku "Na pomoc podzimní přírodě" (15.-17.10.2010), kterou letos podpořila Nadace Veronica a na kterou se sjelo 13 dobrovolníků ze všech koutů České republiky. Naše srdce potěšili zcela nové tváře, známé osobnosti letního Kosení a zvláště pak ti, kteří se vracejí k nám pravidelně již několik let. První nedočkavé práce chtivé dobrovolnice přijely z Brna již ve čtvrtek večer. V pátek společně s pracovníkem ČSOP Kněžice navštívily stepi u Vladislavi, kde pomáhali s likvidací náletů akátu. V pátek odpoledne a na večer dorazila většina zbývajících přihlášených účastníků. Hlavním sobotním úkolem bylo vyčistit přírpdní památku Na Kopaninách u Radonína od keřů a náletů stromů.Jedná se o bývalé obecní pastviny, kde ČSOP Kněžice letos poprvé po mnoha letech zase pásl své stádo ovcí. Nasazení dobrovolníků bylo neskutečné i přes odpolední d隝 a lokalita se změnila za jediný den k nepoznání.

Pojišovna ING přiložila ruku k dílu v Martinicích

Firemní dobrovolnictví se pomalu ale jistě stává součástí aktivit ČSOP Kněžice. Spolupráce s Fórem dárců započatá v roce 2010 na jaře se osvědčila. V červnu nám na lokalitě Vladislav pomáhalo 18 zaměstnanců pojišovny Kooperativa, ve čtvrtek 14.10.2010 přijelo 13 pracovníků pojišovny ING.

I letos máme pokoseno

Poslední červencovou sobotu skončil 26. ročník tradičního kosení podmáčených rašelinných luk v okolí Kněžic na Českomoravské Vysočině. Během 14 slunných i deštivých dní přijelo na pomoc Českému svazu ochránců přírody Kněžice téměř 30 dobrovolníků z Moravy i Čech. Druhý týden se k nám připojil také jeden dobrovolník z Německa. Letošní ročník se poprvé konal v Zašovicích v Centru ochrany přírody Chaloupky založeném ČSOP Kněžice v roce 2008. Dobrovolníci tak strávili letní pracovní pobyt zaměřený na praktickou ochranu přírody v bývalé škole a na přilehlém statku, takže se kromě kosení luk s chutí pustili také do práce na zahradě, kolem chovu ovcí či do uklízení stodol a dřevníku. Přízeň dlouholetých a nadšení nových dobrovolníků potěšila všechny zaměstnance ČSOP Kněžice, kteří s jejich pomocí dokázali dvě chráněná území o rozloze téměř 4 ha ručně pokosit za 4 dny!

Na pomoc jarní přírodě přispěchalo sdružení Krajina

Letošní dobrovolnická akce " Na pomoc jarní přírodě" proběhla o víkendu 11.-13.6.2010 v rámci projektu "Podpora zapojení obyvatel Vysočiny do ochrany přírody a krajiny", jehož nositelem je sdružení Krajina.

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Státního fondu životního prostředía Ministertva životního prostředí z programu "Ekologická výchova, vzdělávání, osvěta a poradenství". Aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení zájmu obyvatel o ochranu přírody a krajiny zejména prostřednictvím veřejných dobrovolnických a zájmových akcí v přírodě s osvětovým efektem. V projektu je dána přednost praktickým akcím před aktivitami propagačními.

Staré ovocné odrůdy

V letech 2000 až 2003 pečoval ČSOP Kněžice o starou ovocnou alej na cestě z Brtnice do Uhřínovic. Byla provedena evidence stromů, určily se odrůdy zejména jabloní a hrušní. V lednu 2003 byly pracovníky MZLU Brno odebrány rouby, v září téhož roku jsme odeslali vzorky jablek na určení taktéž na MZLU. Do aleje byly dosázeny stromky.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281