Modrásek hořcový ve Štítarech (2010-2011)

Záchrana lokality kriticky ohroženého modráska hořcového u obce Štítary na Znojemsku

V roce 2009 byli pracovníci ZO ČSOP Kněžice upozorněni svými kolegy botaniky z Telčska na lokalitu jižně od obce Štítary na Znojemsku, kde byl na zarůstajících svazích nad Štítarským potokem zaznamenán výskyt více než 100 jedinců hořce křížatého (Gentiana cruciata). Po první návštěvě lokality ZO ČSOP Kněžice potvrdila také výskyt malé izolované populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon rebeli), jehož životní cyklus je svázán s touto rostlinou. Jelikož se jedná o do té doby neznámou lokalitu jedné z posledních populací modráska hořcového na území ČR, ihned byl osloven vlastník, kterým je obec Štítary, s žádostí o odkoupení či pronájem těchto pozemků ZO ČSOP Kněžice. Obec byla informována o významu této lokality z hlediska biologické rozmanitosti krajiny, souhlasila s plánovanou péčí o tento mizející druh české fauny a podepsala nájemní smlouvu se ZO ČSOP Kněžice na dobu neurčitou. Tím byl položen základní kámen pro další spolupráci s obcí a místními obyvateli, ale především zajištěn odborný dohled a péče o lokalitu. ZO ČSOP Kněžice se v dubnu 2010 přihlásila do grantového výběrového řízení programu Strom života Nadace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz) s cílem získat finanční podporu na záchranu populace modráska hořcového. Projekt "Záchrana lokality kriticky ohroženého modráska hořcového u obce Štítary na Znojemsku" vytvořený ZO ČSOP Kněžice ve spolupráci s obcí Štítary byl grantovou komisí podpořen částkou 74 700 Kč. Cílem projektu je jednak zajistit realizaci akutních zásahů ve prospěch tohoto ohroženého druhu a jednak seznámit místní obyvatele s významem lokality a způsobem péče o ni.

Tento projekt byl vytvořen v rámci programu Strom života (www.stromzivota.cz) za finanční podpory SFŽP ČR (www.sfzp.cz) a MŽP (www.mzp.cz).


Děti ze Štítar znají příběh modráska hořcového

Kterékoliv dítě ve Štítarech na Znojemsku zastavíte a zeptáte se ho, zda zná modráska hořcového, tak vám od úterý 31.5.2011 povypráví nejen celý životní cyklus modráska, ale ukáže vám také, kde a jak žije. Právě v tento den připravili pracovníci ZO ČSOP Kněžice pro místní ZŠ s 24 dětmi dopolední program o kriticky ohroženém modrásku hořcovém, jehož jedna z posledních lokalit se nachází právě nedaleko Štítar.

Beseda o přírodních hodnotách Štítar aneb máme u nás modráska

Společný projekt ZO ČSOP Kněžice a městyse Štítary s názvem " Záchrana lokality kriticky ohroženého modráska hořcového u obce Štítary na Znojemsku" podpořeného Nadací Partnerství se blíží ke konci a tak zveme všechny občany Štítar a okolních obcí, stejně jako zájemce o modráska hořcového a další přírodní hodnoty Štítarska na besedu, která se uskuteční ve čtvrtek 9.6.2011 od 18 hodin v nekuřácké jídelně restaurace U Pavelců ve Štítarech. Na programu bude promítání fotek z akcí projektu, zhodnocení výsledků, povídání o historii lokality s pamětníky a občany, přírodovědný kvíz o ceny a především přednáška o přírodních hodnotách okolí v podání pracovníků ZO ČSOP Kněžice. Drobné občerstvení je zajištěno.

Ve Štítarech se rozdávaly vánoční borovičky

ZO ČSOP Kněžice a Městys Štítary uspořádali v rámci svého projektu na záchranu modráska hořcového, o kterém jsme vás na tomto místě již několikrát informovali, předvánoční vycházku do údolí Štítarského potoka na Znojemsku spojenou s drobnou prací na lokalitě. Letos poslední akce pro veřejnost se konala v pondělí 20.12.2010 a pro svou vánoční borovičku si přišlo 6 obyvatel Štítar.

Osud modráska hořcového je obyvatelům Štítar lhostejný

Nebo je třeba se zamyslet nad efektivnější propagací akcí pro veřejnost v ochraně přírody? První společná pracovní akce ČSOP Kněžice a obyvatel Štítar dne 18.9.2010 v rámci projektu "Záchrana lokality kriticky ohroženého modráska hořcového u obce Štítary na Znojemsku" podpořeného Nadací Partnerství, kdy se měly pokosit zarůstající stráně plné vzácných hořců křižatých za obcí Štítary, nedopadla podle našeho očekávání.

Obyvatelé Štítar ví, kde hledat svého modráska

Celkem 25 obyvatel Štítar na Znojemsku a okolních obcí vyrazilo sobotní odpoledne dne 3.7.2010 za modráskem hořcovým. Tuto akci uspořádal Český svaz ochránců přírody Kněžice společně s městysem Štítary v rámci společného projektu "Záchrana lokality kriticky ohroženého modráska hořcového u obce Štítary na Znojemsku" podpořeného Nadací Partnerství. Cílem exkurze do údolí Štítarského potoka bylo seznámení místních obyvatel a dalších návštěvníků s touto mimořádně významnou přírodní lokalitou.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281